Mednarodna dejavnost Skupnosti internirancev Dachau Slovenije

(objavljeno v Svobodna misel, 23. november 2012, str. 22)
 
Tudi letos se je delegacija iz Slovenije udeležila spominskih svečanosti ob obletnici osvoboditve taborišča Dachau v Nemčiji. Prireditve so potekale od 26 – 28 aprila 2012. Letos so bile za slovenske udeležence spominske svečanosti še posebej slovesne. Začele so se namreč v četrtek 26. aprila s svečano otvoritvijo razstave slik in skic arhitekta Vlasta Kopača, nekdanjega taboriščnika in tudi udeleženca povojnih Dachauskih procesov.
 
Letos se je uprava Spominskega centra in muzeja v nekdanjem taborišču Dachau namreč odločila, da vsakoletno proslavo ob obletnici osvoboditve taborišča poveže z otvoritvijo Kopačeve razstave. To je precejšnja čast za vse nekdanje slovenske taboriščnike in njihove potomce. Razstavo je pripravila Michaela Haibl iz Spominskega centra v taborišču Dachau s sodelovanjem s Kajo Širok, direktorico Muzeja novejše zgodovine iz Ljubljane, ki je poleg predsednika Skupnosti internirancev prof. dr. Andreja Uleta tudi bila slavnostna govornica na otvoritvi razstave. Otvoritve razstave se je udeležila tudi avtorjeva hčerka Mojca Kopač.  Ob otvoritvi razstave je bil pripravljen tudi izjemno lep razstavni katalog v nemškem in slovenskem jeziku, v katerem je sodeloval s prispevkom o Slovencih v koncentracijskem taborišču Dachau tudi predsednik Skupnosti Andrej Ule. Razstava in katalog sta bila posvečena 100-letnici rojstva Vlasta Kopača.
 
Kopačeve presunljive, grafično in pomensko izjemno zgoščene taboriščne risbe vsekakor zaslužijo vso pozornost tako umetniške kot »taboriščne« javnosti. Posebno vrednost jim daje dejstvo, da je Kopač svoje risbe naredil ilegalno, po večini med tem, ko je kot delavec v taboriščni knjigoveznici opazoval taboriščno življenje in si ob tem na hitro in skrivoma beležil svoje vtise. Njegove male risbe , pravzaprav bolj skice v velikosti običajnih razglednic, narejene s skromnimi risarskimi sredstvi, so morda prav zato toliko bolj neposredne in povedne. Kopačeva razstava je bila pripravljena zelo skrbno. Njegove risbe so bile razvrščene v pomenske podskupine, postavljene pa so bile v nekakšne bokse, tako da je imel obiskovalec vtis, kot da skozi malo lino opazuje taboriščno življenje, ki se odvija zunaj, sam pa prestrašen in pretresen beleži podobe v svoji duši. Naj omenim, da bo omenjena razstava na ogled tudi v Sloveniji in sicer od 1– 30 junija 2013 v prostorih Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani in naj bo to tudi vabilo k ogledu te presunljive podobe vsakdanjega življenja v tako nevsakdanjo krutih življenjskih razmerah.
 
Delegacija Skupnosti internirancev Dachau iz Slovenije se je udeležila tudi drugih slovesnosti ob obletnici. V soboto 28. aprila se je predsednik Andrej Ule udeležil žalnih slovesnosti ob spomeniku Pohoda smrti (prisilni marš taboriščnikov iz konca aprila 1945, tik pred osvoboditvijo taborišča, ki je terjal več tisoč mrtvih) in v Spominskih parkih Leiterberg in Waldorffriedhofu, kjer so pokopani tudi mnogi slovenski taboriščniki. Dr. Andrej Ule se je udeležil tudi seje Mednarodnega komiteja Dachau (Comité International de Dachau-CID), kjer je predlagal dopolnilo k Resoluciji mednarodnega komiteja Buchenwald o nevarnostih ukinjanja socialne države in okrepitve nacionalističnih in populističnih politik, ki je bilo sprejeto.
 
V nedeljo 28. aprila smo se udeležili osrednje proslave ob obletnici osvoboditve taborišča, ki je tudi letos potekala ob množični udeležbi preko sto najrazličnejših delegacij iz vsega sveta ter več tisoč udeležencev. Kljub temu, da se  osipa tudi število še živih nekdanjih taboriščnikov, se spominskih svečanosti udeležuje vsako leto več potomcev druge in tretje generacije nekdanjih taboriščnikov.  Tako je letos prav dr. Andrej Uletu pripadla častna in precej naporna naloga, da namesto znamenitega judovskega delegat iz Nemčije, Maxa Mannheimerja, vodi centralni del proslave, svečano polaganje vencev.
 
Mirjana Nastran Ule