Poročilo o sodelovanju pri dejavnostih mednarodnega komiteja Dachau (CID) v letu 2014

Kot član Upravnega odbora Mednarodnega komiteja Dachaua (CID) sodelujem pri vseh aktivnostih komiteja, bodisi preko pisne korespondence in sodelovanja ali aktivne udeležbe na sestankih odbora. Tako sem 22. Marca 2014 sodeloval na sestanku Upravnega odbora CID v Dachauu. Obravnavali smo težaven finančni položaj Komiteja, nerešen spor z bavarskim Ministrstvom za kulturne spomenike, ki že nekaj zadnjih let reže letne prispevke za delovanje Spominskega centra v Dachauu in CID-ja.  To zelo otežuje načrtovanje dejavnosti tako Spominskega centra kot CID-ja. Sprejet je bil sklep, da gre CID v odkrit javni spor z bavarsko vlado, če se to stanje v kratkem ne izboljša.
 
Sem dobil veliko pohval zaradi dejavnosti naše Skupnosti kot tudi zaradi organizacije obiska naših članov na spominskih slovesnostih v Dachau v zadnjih letih.  Zato so člani Upravnega odbora CID predlagali, da bi bilo jeseni 2014 zasedanje Upravnega odbora v Sloveniji. Načelno sem ponudbo sprejel. S člani našega odbora Jeleno in Mirom Mihevcem ter Mirjano Ule smo pripravili program srečanja CID in predlagali dva jesenska termina (v oktobru 2014) ter predlagali okvirni program srečanja. Ta naj bi poleg samega sestanka vseboval tudi obisk kenotafa žrtvam Dachavskih procesov na Žalah ter obisk spomenika na Ljubelju ter Begunj (Draga).
 
CID je naš program sprejel. Izvedba srečanja pa je bila neposredno odvisna od pozitivne razrešitve problemov s financiranjem CID. Ker se ti problemi niso razrešili, spor z bavarsko vlado se še vleče, čeprav je predsednik Pierre de Loose o tem obvestil tudi javnost, je bil jesenski sestanek UO CID v Sloveniji odpovedan. Še vedno pa ostaja želja s strani Mednarodnega komiteja, da bi do tega obiska in sestanka v prihodnosti prišlo.
 
Leto 2015 bomo praznovali 70. obletnico osvoboditve taborišča v Dachauu. Proslava bo v nedeljo 3. maja. Priprave že potekajo, ker bo proslava še posebej slavnostna. Predlagam, da se na srečanju dogovorite o morebitnem ponovnem obisku.
 
Predlagam tudi, da se ponovno premisli o delegatu Skupnosti internirancev Dachau iz Slovenije na skupščini CID. Predlagam, da se izbere delegat iz aktivnega jedra upravnega odbora SID. Eden izmed najbolj aktivnih v zadnjih letih je bil dr. Miro Mihevc, ki je pripravljen sodelovati kot delegat.
                                                                                    
Prof. dr. Andrej Ule