Kontakt

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije
Einspielarjeva 6
1000 Ljubljana
 
Člani izvršnega odbora Skupnosti internirancev Dachau (SID)
 
Vesna Dobre, predsednica info@skupnostdachau.si
Dr. Mirjana Nastran Ule mirjana.ule@guest.arnes.si
Dr. Andrej Ule andrej.ule@guest.arnes.si
Jelena Mihevc jelena.mihevc@guest.arnes.si
Dr. Peter Vodopivec peter.vodopivec@guest.arnes.si
   
Marina Bohinec marina.bohinec@gmail.com
Anže Šinkovec anze.sinkovec@gmail.com
Anton Jež jezz.anton@siol.net
Mitja Dobre info@skupnostdachau.si
 
Mednarodna delegata (CID)  
 
Dr. Andrej Ule andrej.ule@guest.arnes.si
Anže Šinkovec anze.sinkovec@gmail.com
   
   
Urednik spletne strani info@skupnostdachau.si