O skupnosti internirancev Dachau Slovenija in o taborišču Dachau

DAHAVSKI POROČEVALEC - glasilo internirancev Dachaua

Preteklo leto smo beležili sedemdeset let od konca druge svetovne vojne. V namen ohranjanja spoštljivega spomina na (našo) zmagovalno zgodovino je bilo organiziranih kar nekaj svečanosti v domovini in širše v Evropi, je v uvodniku nove številke Dahavskega poročevalca napisala predsednica SID-a, Vesna Dobre.

Temu namenu je posvečena tudi pričujoča številka. Tik pred osvoboditvijo so se v taborišču dogajala nepredstavljiva grozodejstva. Marši smrti so terjali na tisoče žrtev, ogromno taboriščnikov je umrlo zaradi onemoglosti, lakote, mraza in nečloveških razmer, ki so vladali v taborišču. Nekaj taboriščnikov je preminilo po prihodu Američanov celo zato, ker njihova izstradana telesa niso prenesla hrane.

Ameriški vojaki so bili zaprepadeni nad tem, na kar so naleteli. Ker je nacistom zmanjkalo časa zakriti sledi svojega okrutnega početja in ker v krematoriju niso mogli več sežigati žrtev, so trupla ležala vse povsod ali pa so bila naložena na kupe kot skladovnice drv.

Že morda, da je marsikatera številka, ki jo je imel vsak posameznik vtetovirano na laktu, nekoliko zbledela, a sem prepričana, da tisto trpljenje in številka, ki sta vtisnjena v srcu in zavesti, nikoli ne bosta pozabljena.

Bojim se, da se iz zgodovine nismo ničesar naučili, kajti dogodki, ki se odvijajo okoli nas in širše, nas opozarjajo ravno na to.

Prepričana sem, da, ko boste prebrali prispevke, ki sledijo, vsaj za trenutek pomislili, kakšen privilegij nam je dan, da živimo v svobodi.

Se sploh zavedamo tega?
 
Za ogled elektronske izdaje, kliknite na to povezavo.

Vesna Dobre
Predsednica IO SID

Nazaj - Novice
Objavljeno v rubriki Novice, 21.03.2016