O skupnosti internirancev Dachau Slovenija in o taborišču Dachau

Javni poziv

JAVNI POZIV VODSTVU RIMOKATOLIŠKE CERKVE NA SLOVENSKEM IN CERKVENI OBLASTI V VATIKANU
 
ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV
ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA
BOJA SLOVENIJE
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
tel. 01 434 44 45 - fax: 01 434 41 17​
e-mail: info@zzb-nob.si
 
Datum: 3.4.2014
Številka: 06-21/14
 
JAVNI POZIV VODSTVU RIMOKATOLIŠKE CERKVE NA SLOVENSKEM IN CERKVENI OBLASTI V VATIKANU
 
Predsedstvo ZZB NOB Slovenije je na svoji 29. seji dne, 2.4.2014 ocenilo razmere, ki so nastale v Sloveniji po objavi, da bo v Grahovem dne 6. aprila 2014 odkrit spomenik z raznimi napisi. Iz medijev in preko Združenja ZB Cerknica smo se seznanili z vsebino na napisnih tablah na konstrukciji, ki spominja na zid oz. je zid z nekaj dodatki.
 
Glede na to, da je glavni napis na zidu neresničen in potvarja zgodovinska dejstva, smo nad takšnim ravnanjem organizatorjev gradnje, ki so tudi lastniki zemljišča, zgroženi. Napis kaže, da nekdo v letu 2014 za nazaj ustanavlja Slovensko narodno vojsko, ki leta 1943 ni obstajala in je že samo to dejstvo ena največjih laži, ki smo jih Slovenci doživeli. V boju, ki je potekal 23.11.1943 v Grahovem, je sodelovala posadka nekdanje MVAC (Milizia volontaria anticomunista) in sicer v sestavi 1. bataljona 21. obrambnega sektorja GAF, ki je bila italijanska okupacijska oborožena sila, v času bitke pa je to bila enota drugega okupatorja slovenske zemlje, tedanjega Tretjega rajha, ki je delovala pod poveljstvom in v korist enot SS z imenom Slowenische Landeswehr in der Provinz Laibach.
 
Napovedani dogodek, ki naj bi se zgodil na dan napada na Jugoslavijo ob 73. obletnici vdora okupatorskih sil, naj bi se dogajal v neposredni bližini cerkvenega objekta v Grahovem, ki je na nek način tudi simbolno središče omenjenega vojnega spopada.
 
Prosimo in pozivamo cerkvene oblasti, da se odločno izrečejo proti tovrstnemu potvarjanju zgodovine, ki vodi v nove in nove delitve in vzbujanje mržnje in sovraštva med Slovenci. Pričakujemo, da uradna Cerkev ne bo sodelovala pri nameravanem dogodku, ki po naši oceni nima nobene povezave s pietetnim odnosom do mrtvih, saj je taistim mrtvim že izkazana posmrtna čast s spomenikom na pokopališču v Grahovem in s spominskim obeležjem pesniku F. Balantiču, ki pa je bil žal tudi podčastnik v službi okupatorja in je v boju izgubil življenje.
 
Računamo na vašo modrost in sposobnost presoje trenutka ter na vaše ravnanje, ki ne bo razvnemalo strasti in se bo zavzemalo za zgodovinsko resnico.
 
PREDSEDSTVO ZZB NOB Slovenije
Tit Turnšek

Nazaj - Novice
Objavljeno v rubriki Novice, 4.04.2014